Kanelbullens dag

Kanelbullens dag infaller den 4 oktober. Den är en i Sverige årlig temadag, instiftad 1999 av Kaeth Gardestedt. Hon var vid tidpunkten projektansvarig för Hembakningsrådet, historiskt en sammanslutning av jästtillverkare, mjöltillverkare, sockertillverkare och margarintillverkare som numera drivs av Dansukker.  Syftet med dagen är att uppmärksamma bulltraditionen som finns i Sverige, med speciellt fokus på kanelbullen. Kanelbullens dag förekommer även bland svenskar i Nya Zeeland och på många orter inom Svenska kyrkan i utlandet.


One of the more recent additions to the Swedish calendar is the “Cinnamon Bun Day ” which is celebrated on 4th October. The theme day is the brain-child of Kaeth Gardestedt (seen in the picture below to the right with Carina on the left) to bring attention to Sweden’s long tradition of baking sticky cinnamon buns.

Kaeth loves baking and has written a wonderful children’s book called: “Kalle Bagare får en ide” about the man that “invented” the kanelbulle. The book is published by SOLEKA förlag, Malmö.

This article was originally published in the Scottish Swedish Society’s Newletter Autumn 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *