Edinburgh Coffee Mornings

After the Christmas break, the Edinburgh coffee mornings will soon resume.  Here is a note from Kerstin Phillips, and you will also find the key information in the Events section.

En god fortsättning på det nya året!  Eftersom det tar tid att återhämta sig från julen så har vi inte haft någon i januari med däremot två i februari.   Jag tar gärna emot inbjudan till april och maj också.  Vi dricker kaffe mellan klockan 10.30 och 12 och värdinnan behöver veta i förväg hur många koppar hon ska ta fram, så meddela henne.  Om du inte vet var hon bor så be henne tala om hur du ska hitta dit.
Tisdagen 6 februari hos Britta Sugden, 448 2798
Fredagen 23 februari hos Kerstin Grant,  449 4972
Onsdagen 14 mars hos Kerstin Phillips, 667 5322
Onsdagen 18 april hos Christina Coltart, 447 6314

Onsdagen 2 maj hos Christina Suter i Penicuik, 01968 768236

Tisdagen 5 juni hos Ulla Hipkin, i Penicuik  01968 672 706

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *