Consulate / Embassy

Svenska konsulatet i Edinburgh

Consul General Drew Wallace
Collins House
Rutland Square
Edinburgh EH1 2AA

Phone: 0131 242 5588

E-mail:  drew.wallace@dlapiper.com

Svenska konsulatet i Edinburgh är inte lätt att hitta.  Adressen är Rutland Square som ligger bortom västra delen av Princes Street.  Helan husets framsida med fyra våningartäckta av glas ligger i en liten stumpgata i nordöstra hörnan av Rutland Square.  Det finns ingen namnskylt med ‘Svenska Konsulaten’ eller med husets namn.  Du måste beställa tid.  Det kostar ingenting att få ditt Levnadsintyg stämplat.

Svenska konsulatet i Glasgow

Hon Consul David Hunter
185 St Vincent Street
Glasgow
G2 5QD

Phone: 0141 204 4041

E-mail:  consul@swedenglasgow.com

Svenska konsulatet i Lerwick, The Shetland Islands

Honorary Consul: Mr Iain Tulloch
Linnabretta
13 Stout’s Court
Lerwick Shetland ZE1 0AF

Phone: 01595-692 991 or 01595-694 064

Svenska konsulatet i Stornoway

Honorary Consul: Mr Charles Engebretsen
21 Braighe Road
Isle of Lewis
Stornoway HS2 0BQ

Phone: 01851-702 304
E-mail:

Svenska ambassaden London

11 Montague Place
London W1H 2AL

Phone: 020 7917 6400

www.swedenabroad.com/london